Splošni pogoji poslovanja

S spletnim mestom in spletno trgovino www.marsdizajn.com upravlja Sandra Korenika Marsetič s.p., Vegova ulica 8, 6000 Koper (v nadaljevanju tudi: ponudnik). Prosimo, da pred uporabo spletne strani in spletne trgovine natančno preberete naslednje pogoje poslovanja. Če nadaljujete z uporabo spletnega mesta in spletne trgovine www.marsdizajn.com, se šteje, da ste s pogoji poslovanja seznanjeni in se z njimi strinjate.
Informacije o ponudniku
Naziv: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p.
Naslov: Vegova ulica 8, 6000 Koper
Transakcijski račun: IBAN SI56 6100 0002 7685 505, odprt pri DH
Številka socialnega zavarovanja: 9249788000
ID številka: 27789012
Davčni zavezanec: NE
Elektronski naslov: info@marsdizajn.com
Podjetje je registrirano pri Ajpesu v Kopru, Slovenija EU 1. novembra 2022

Kupec: vsaka fizična oseba ali pravna oseba, ki je potrdila naročilo in opravila nakup preko enega izmed načinov naštetih v prvem členu.

Izdelek
Osnovna storitev, ki jo ponujamo je prodaja avtorskih umetniških del in izdelava portretov oziroma risb, ter oblikovanje po naročilu. V nadaljnjem besedilu se za te uporablja izraz izdelek. Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

Bistvene sestavine naročila
Podatki, ki so za naročilo nujni in brez njih naročilo ne more biti veljavno.

Nebistvene sestavine naročila
Podatki, ki so pri oddaji naročila priporočajo, niso pa obvezni.

Rok izdelave
Rok, naveden v naročilu, je hkrati tudi zadnji dan, ko je izdelek odposlan preko pošte. Seveda lahko izdelek pošljem tudi pred tem rokom, v kolikor je to mogoče. Možen je tudi individualni dogovor z naročnikom, če ima ta drugačne želje, ki pa morajo biti jasno in nedvoumno izražene v naročilu.
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vse storitve in izdelke, ki jih ponuja 4 Elle, izobraževanje za osebni razvoj, Sandra Korenika Marsetič s.p., (v nadaljevanju: ponudnik) oziroma za vsa pravna razmerja med ponudnikom in naročnikom ( podjetje, fizična oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, organizacija), razen v primerih, ko ponudnik poda izrecno pisno soglasje za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.
Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za vsa pravna in druga razmerja med ponudnikom in obiskovalcem spletnega mesta www.sandra-mars.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in podstrani pod domeno spletnega mesta. Vse storitve, navedene na spletnem mestu, izvaja ponudnik. Spletno mesto je v lasti in upravljanju ponudnika in je sestavljeno iz več spletnih strani. Vse pravice pridržane, razen če je na posameznih straneh spletne strani določeno drugače. Vaša uporaba spletnega mesta, vključno z odgovarjanjem na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni, da sprejemate te pogoje in določila.
V primeru komunikacije po elektronski pošti ponudnika info@marsdizajn.com, telefonsko številki ponudnika 070/616-465 ali preko uradnih socialnih omrežij ponudnika se šteje, da je naročnik seznanjen s temi splošnimi pogoji. in se z njimi popolnoma strinja.
Ponudnik si pridržuje pravico do občasnih sprememb splošnih pogojev brez posebnega predhodnega opozorila.
Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem trgu (ZEPT) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
Spletno mesto www.marsdizajn.com (v nadaljevanju: spletno mesto) je spletno mesto in spletna trgovina, namenjena predstavitvi in prodaji storitev in izdelkov uporabniku.
Kupca oziroma uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki veljajo v trenutku oddaje spletnega naročila ali rezervacije termina. Uporabnika opozarjamo na splošne pogoje poslovanja, ki jih mora potrditi in se z njimi strinjati pred oddajo naročila ali rezervacijo termina. Splošni pogoji so sestavni in neločljivi del kupoprodajne pogodbe.
Storitve ponudnika:
Ponudnik se zavezuje, da bo vse naročene storitve izvedel kvalitetno in v dogovorjenem roku.
Ponudnik lahko za naročnika šteje vsako fizično ali pravno osebo, ki je storitev naročila, razen v primeru, ko je ta oseba izrecno poudarila, da nastopa v imenu in za račun tretje osebe, katere ime in naslov bo posredoval. ponudniku pri izvedbi naročila in izkaže dokazilo o soglasju tretje osebe. Pogodba med naročnikom in ponudnikom je sklenjena, veljavna in izvršljiva, ko jo podpišeta obe strani.
Ponudnik ne jamči za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, ki so zgolj informativne narave, niti ne prevzema nikakršne neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti za katero koli opravljeno storitev.
Na nasvete, ki jih uporabniki prejmejo na spletnem mestu (ali prek povezav do drugih spletnih mest in spletnih mest), v informacijskih izdelkih, ne glede na to, ali so plačani ali brezplačni, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, se ne gre zanašati v zvezi z osebnim, zdravstvenim, finančne ali pravne odločitve. To so povsem osebna mnenja in jih je treba tako tudi obravnavati. Storitve niso medicinski obrazci in v nobenem primeru ne izključujejo posveta z zdravstvenim delavcem ali specialistom. V primeru zdravstvenih težav se posvetujte z osebnim zdravnikom.
Naročnik se z vlaganjem v kateri koli informacijski produkt, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo ponudnika zavezuje, da bo v dogovorjenih rokih izpolnil oziroma poravnal vse finančne in druge obveznosti, tako da bo sodelovanje potekalo v skladu z s pogodbenimi določili.
V primeru dvoma o plačilni sposobnosti kupca, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih kupcev ter v drugih primerih, ko ponudnik presodi, da je to potrebno, ima ponudnik pravico zahtevati avans ali predplačilo od kupca še pred izvedbo naročila. Fizične osebe morajo svoje obveznosti brezpogojno poravnati vnaprej oziroma v skladu z določili pogodbe.
Vsi informacijski produkti, programi in svetovalni paketi ponudnika so plačani vnaprej oziroma v skladu z določili pogodbe ali pogoji na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih produktov, programov in svetovalnih paketov ponudnika niso predmet pogajanj.
Zaradi zagotavljanja kakovosti storitve in najboljšega interesa stranke, kljub okvirnim okvirom, so moji tretmaji in moja svetovanja vedno individualno prilagojena potrebam stranke, zato si pridržujem pravico do spremembe poteka. posamezni razred in način dela v njem.
V primeru delavnic, spletnih dogodkov, dogodkov v živo si pridržujem tudi pravico do dopolnjevanja tem zaradi potreb skupine. Prilagodim ga tako, da vsak udeleženec odnese največ in dobi celovito podporo.
V kolikor priporočila NIJZ določajo drugače oziroma prepovedujejo druženja v živo, bodo morebitna srečanja v živo izvedena na daljavo.
Vse storitve izvajamo v skladu s poročili NIJZ in v skladu z njihovimi določili, ki so v danem trenutku veljavna.
Gradiva in drugi podatki in informacije, dogovorjeni s pogodbo, se naročniku dostavijo v enem izvodu, po elektronski pošti, na nosilcu podatkov (CD, USB ključ) ali kot natisnjen dokument in so namenjeni izključno naročniku. Če ni drugače dogovorjeno, bo ponudnik pisno gradivo dostavil naročniku po elektronski pošti.
Naročnik lahko naročilo prekliče pisno ali preko elektronske pošte v roku, določenem v pogodbi med naročnikom in ponudnikom.
Dogovorjeni roki izvedbe storitev se lahko spremenijo v primeru višje sile ali drugih nepredvidenih dogodkov.
Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za pomanjkljive rezultate s strani uporabnikov in naročnikov spletnega mesta pri podajanju znanja preko svetovanja na spletnem mestu, v informacijskih programih in produktih ali svetovalnih paketih, saj gre za implementacijo/uporabo oz. kaj se je naučil in presoditi, ali bi naročnik takšno izvedbo koristil, je odgovornost naročnika samega.
Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Razpoložljivost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu posredoval podatke o identiteti podjetja (naziv in sedež, davčna in davčna številka, podatek ali je zavezanec za DDV, transakcijski račun), kontaktne podatke, bistvene lastnosti blaga, pogoje dostave. , rok dobave, končna cena blaga ali storitve, pri kateri je DDV izkazan oziroma izrecno navedeno, da ni obračunan na podlagi 94. člena ZDDV-1, morebitni stroški dostave, pravica in pogoji za odstop od pogodbe v skladu z 43. člena ZVPot in kadar te pravice nima.

Cene in stroški dostave
Vse cene, objavljene na spletni strani, so maloprodajne cene v evrih (€) in ne vključujejo DDV na podlagi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1. Vse cene, prikazane v spletni trgovini ob artiklih, so cene izdelkov in ne vključujejo stroškov pošiljanja, ki se dodatno zaračunajo pred oddajo naročila. V primeru osebnega prevzema v Kopru se stroški poštnine ne zaračunajo.
Končna cena je določena v predračunu, ki ga kupec prejme ob zaključku spletnega nakupa ali potrdi pisno v sporočilu e-pošte ali telefonsko. Cena je lahko določena tudi mimo predračuna, če je ta jasno razvidna iz korespondence med naročnikom in kupcem.
Če pride med ponudnikom in kupcem do posebnega dogovora, potem je cena lahko določena mimo uradnega cenika objavljenega na spletni strani www.marsdizajn.com.
Spremembe cenika so objavljenje na spletni strani www.marsdizajn.com. Cenik velja od dneva zapisanega na omenjeni spletni strani.
Vse cene na ceniku spletne strani www.marsdizajn.com so izražene v evrih (€).
Način dostave se izbere pred oddajo naročila.
Strošek dostave je jasno označen in je kupec seznanjen v povzetku naročila še pred potrditvijo oddaje naročila.
Morebitni strošek dostave je del končne cene celotnega naročila in ga kupec plača skupaj z zneskom naročila.
Dodatni strošek dostave se samodejno obračuna ob naročilu blaga in se izpiše še preden kupec dokončno odda in potrdi naročilo. Strošek dostave je odvisen od tega, ali je blago dostavljeno na navedeni naslov preko dostavne službe ali je predmet osebnega prevzema. V tem primeru je strošek dostave brezplačen.
Veljavne cene so cene, ki so veljale ob oddaji naročila oziroma rezervaciji termina v primeru nakupa storitve. Cene ne veljajo vnaprej in se lahko spremenijo kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Promocijske cene
Morebitne akcijske cene so posebej označene in veljajo v času trajanja akcije v spletni trgovini. Določene ugodnosti se obračunajo na podlagi kartice zvestobe ali v sklopu nakupa promocijskega paketa.

Kode za popust
Koda za popust prinaša različne ugodnosti; od različnih daril do popustov v odstotkih ali fiksnih zneskih ali brezplačne poštnine. Slednja je vedno časovno omejena in aktivna samo v času veljavnosti, zato jo je potrebno uporabiti v danem roku, sicer je neveljavna.
Kode za popust se ne seštevajo in ne veljajo za izdelke v akciji, razen če je izrecno navedeno drugače. Koda za popust so lahko količinsko omejeno glede na število nakupov.
Kode za popust ni mogoče zamenjati za gotovino. Kupec jih prejme v oglasih, na prvi strani oglasnega sporočila, na elektronski naslov v okviru e-obveščanja ali na družbenih omrežjih ali drugih medijih.
Kupec med postopkom naročanja vnese kodo za popust v za to namenjen prostor in jo potrdi s klikom na gumb “UPORABI”. Potrditev kode je pogoj za obračun popusta. Vrednost kode za popust se samodejno odšteje od cene naročila, popust je tudi prikazan posebej. Kupec plača le preostali znesek, ki je izrecno in jasno naveden. Kupec je dolžan preveriti, ali je bil znesek popusta na podlagi kupona dejansko odštet, kar pomeni, da je bila koda pravilno uporabljena.

Načini plačila
Ponudnik kupcu omogoča naslednje načine plačila:
-plačilo po predračunu na poslovni račun ponudnika
-plačilo v gotovini ob osebnem prevzemu
4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p., Vegova ulica 8, 6000 Koper, IBAN SI56 6100 0002 7685 505, odprto pri DH.
Po oddaji naročila preko spletne strani kupec po elektronski pošti prejme predračun, na katerem so navedeni tudi podatki za plačilo, rok plačila in znesek. Pravočasno plačilo avansa je bistvena sestavina pogodbe. Če račun ni plačan do roka za plačilo, se šteje, da je pogodba zakonsko razvezana in v tem primeru ponudnik ne jamči rezervacije naročenih izdelkov in je prost vseh obveznosti v zvezi s tem konkretnim naročilom.
**Naročilo gre v proces obdelave (vključno s pošiljanjem) šele po prejemu celotnega plačila po predračunu. V primeru dogovora za osebni prevzem bo naročilo obdelano šele po predhodnem plačilu naročila po predračunu.
Po potrditvi naročila vsebine naročila ali končnega zneska naročila ni več mogoče spreminjati, razen izjemoma s soglasjem ponudnika.
Izdaja računa
Kupec plača celoten znesek naročila ponudniku 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p.
Izdan e-račun kupec prejme na e-naslov, ki ga je navedel v postopku naročila in sicer po sklenjeni kupoprodajni pogodbi oziroma po opravljeni storitvi.
Ponudnik deluje na območju Republike Slovenije, izdelke pa pošilja na območje Republike Slovenije in v tujino, predvsem na območje držav članic EU. Na računu je razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter obvestilo kupcu o pravici do odstopa od pogodbe.
DDV ni obračunan na podlagi 94. člena ZDDV-1.

Dostava
Dostava na območju Republike Slovenije
Ob naročilu izdelka v spletni trgovini lahko kupec izbere eno izmed naslednjih možnosti dostave:
Dostavo na želeni naslov kupca, ki ga zagotovi ponudnik preko dostavne službe Ponudnik sam določi, s katero dostavno službo bo poslal paket in si pridržuje pravico izbrati dostavno službo, ki mu bo omogočila učinkovitejšo dostavo. Izbira dostavne službe s strani kupca ni možna.
O višini stroškov dostave je kupec seznanjen v povzetku naročila, saj je le ta izpisan posebej, še pred potrditvijo oddaje naročila. Stroški dostave se obračunajo in so navedeni tako na naročilu, na računu kot tudi na računu za izdano blago in jih plača kupec skupaj z zneskom naročila, razen v primeru brezplačne dostave na podlagi promocijske akcije. ali osebni prevzem.
Strošek dostave se samodejno izračuna ob naročilu blaga in se izpiše ob zaključku naročila, še preden kupec odda in potrdi naročilo. Strošek dostave je del končne cene celotnega naročila in ga kupec plača skupaj z zneskom za blago, razen če je upravičen do brezplačne dostave, kar je tudi vnaprej jasno. Strošek dostave se lahko kadarkoli spremeni v skladu z veljavnim cenikom dostavne službe, vendar le-tega ni mogoče spremeniti po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ki nastopi ob oddaji naročila.
Za nekatere artikle je možen tudi osebni prevzem v studiu. Možnost prevzema v studiu je vidna med zaključkom nakupa ali ob predhodnem dogovoru s kupcem.
Cene pošiljanja so odvisne od naročenega artikla, teže, oblike, kategorije itd. Vrednost pošiljanja se zaračuna glede na naslov za dostavo (vrednost je odvisna od prebivališča kupca) v procesu nakupa in bo razvidna pred zaključkom nakupa. .

Dostava po vsem svetu
Dostava je možna v večino evropskih držav, predvsem pa v države članice EU, Veliko Britanijo, ZDA, Kanada in nekatere druge države. Podroben seznam dostave si lahko ogledate TUKAJ. Za vse informacije o dostavi v tujino in stroških dostave smo vam na voljo na e-mail: info@marsdizajn.com
Strošek dostave je odvisen od države v katero se dostavlja, od dimenzij, velikosti in teže pošiljke in vključuje stroške dostave, priprave in pakiranja. Strošek dostave se lahko kadarkoli spremeni v skladu z veljavnim cenikom dostavne službe, vendar le-tega ni mogoče spremeniti po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ki nastopi ob oddaji naročila.
Mednarodni dobavni rok za artikle, ki so na zalogi pri ponudniku, je običajno 2-16 delovnih dni od dneva plačila. V kolikor pride do zamude pri pošiljanju, ki je posledica dostavne službe, ponudnik ne prevzema odgovornosti.
Cene pošiljanja so odvisne od naročenega artikla, teže, oblike, kategorije itd. Vrednost pošiljanja se zaračuna glede na naslov za dostavo (vrednost je odvisna od prebivališča kupca) v procesu nakupa in bo razvidna pred zaključkom nakupa. ..

Zaloga in dostava blaga
Podatki o razpoložljivosti in podatki o zalogi izdelkov so prikazani v opisu vsakega artikla. Naročene izdelke odpošljemo v predvidenem roku 3-5 dni od prejetja plačila oziroma v roku po dogovoru po telefonskem pogovoru v primeru osebnega prevzema.
V primeru podaljšanja roka dostave, ponudnik o tem obvesti kupca pred oddajo naročila.
Ponudnik ne odgovarja za morebitno podaljšanje dobavnih rokov ali za nemožnost dostave zaradi razlogov tretjih oseb, na katere ponudnik nima vpliva in jih ne more predvideti ali preprečiti; v primeru višje sile, stavke, zaprtja državnih meja in posledičnih omejitev ali drugih ovir, ki onemogočajo dobavo in dostavo naročenih artiklov, ki niso odvisne od volje ponudnika.

Postopek oddaje naročila blaga
Spletno naročanje poteka preko interneta in je možno 24 ur na dan, vse dni v letu. Potrošnik izbere in naroči izdelke, ki so na voljo v spletni trgovini. Naročanje poteka v slovenskem jeziku, saj je spletna stran objavljena v slovenskem jeziku. Naročanje v spletni trgovini je popolnoma varno in dokaj enostavno.
Kupec opravi nakup v spletni trgovini www.marsdizajn.com v nekaj preprostih korakih, kjer izbere izdelek ali izdelke, jih doda v košarico, vnese svoj račun in podatke za dostavo, izbere način dostave in plačila ter potrdi naročilo. Ponudnik nato izbrano blago dostavi na izbran naslov v najkrajšem možnem času.
Dokler kupec ne potrdi in odda naročila, lahko poljubno dodaja ali odstranjuje izdelke v svojo “KOŠARICO”, kjer je vedno vidna njena vsebina in skupni znesek naročila (brez cene dostave in morebitnih drugih stroškov povezanih z načinom plačila. Kupec lahko spreminja vsebino košarice do oddaje naročila.
V za to namenjen prostor, če je na voljo, kupec vpiše kodo kupona in si na ta način zagotovi promocijski popust. Koda mora biti potrjena za pravilen odbit popust in tudi preverjena pred oddajo naročila.
Pred zaključkom naročila lahko kupec po potrebi vnese morebitne spremembe naročila ali popravi napake pri vnosu, in sicer tako, da se vrne na podrobnosti ali vsebino vaše košarice.
Nakupni proces v celoti vodijo navodila v realnem času. Kupec pred oddajo naročila preveri količino izdelkov v košarici, svoje osebne podatke, podatke za dostavo ter izbere način plačila in način dostave.
Še preden lahko kupec odda naročilo, je izrecno opozorjen, da je naročilo vezano na obveznost plačila in mora potrditi, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja ter da se z njimi strinja.
Kupec nato zaključi nakup s klikom na gumb “ZAKLJUČI NAKUP”.
Skozi celoten proces oddaje naročila do koraka “ZAKLJUČI NAKUP” lahko kupec pregleda naročilo, ugotovi in odpravi morebitne napake.
Naročanje artiklov v spletni trgovini po telefonu ali e-pošti ni možno, razen če ni drugače dogovorjeno.

Kupec lahko naročilo portreta ali izdelka, ki niso redni prodaji odda telefonsko na 070 616 465 ali preko e-pošte info@marsdizajn.com. Omenjena naslova in telefonska številka se lahko spreminjajo. Povpraševanje lahko odda na enak način ali preko spletnega obrazca na strani www.marsdizajn.com. Povpraševanje kupca ne zavezuje k naročilu.
Naročilo mora biti nedvoumno potrjeno s strani kupca. Šele takrat ponudnik prične z delom.
Z oddajo naročila kupec izjavlja da je starejši/starejša od 18 let in da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
Kupec ob naročilu prejme predračun, če to želi. Naročilo lahko potrdi tudi na druge načine, ki pa morajo biti razvidni iz korespondence med naročnikom in kupcem.
Bistvene sestavine naročila so:
Podatki o naročniku: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, elektronski naslov.
Podatki o naročilu: format izdelka, število oseb na izdelku, rok izdelave, ozadje, dodatki na risbi, dostava, način plačila
Nebistvene sestavine naročila so:
Podatki o naročniku: podjetje (firma), davčna številka, telefon.
Podatki o naročilu: dodatne želje, dodatne fotografije za izdelek

Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme potrdilo, da je ponudnik prejel njegovo naročilo in le povzetek le-tega. S tem se šteje, da je kupoprodajna pogodba sklenjena.
Registriranim oziroma podatki o statusu in vsebini naročila so registriranemu uporabniku vedno dostopni na spletni strani www.marsdizajn.com, v ti “uporabniškem profilu”.
O morebitni spremembi naročila ali o morebitnem preklicu naročila, torej pravočasno pred oddajo naročila, obvestite ponudnika ospremembo/preklic na naslov info@marsdizajn.com
Ponudnik lahko za zagotovitev točnosti dobave ali z namenom preverjanja podatkov navedenih v naročilu kupca pokliče na njegovo kontaktno telefonsko številko ali mu napiše sporočilo na kontaktni e-naslov.
Kupoprodajna pogodba za nakup izdelka
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakič, ko kupec pritisne na gumb “ZAKLJUČI NAKUP” in s tem odda ter zaključi svoje naročilo. Kupec istočasno avtomatsko prejme po elektronski pošti potrditev naročila in povzetek le-tega. S tem se šteje, da je kupoprodajna pogodba sklenjena. Ta dokument je potrdilo o sklenjeni kupoprodajni pogodbi in ga lahko shranite ali natisnete.
Kupoprodajna pogodba oziroma oddano naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in je kupcu dostopno v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (registrirani uporabnik).
Kupec lahko pridobi kopijo naročila na zahtevo na elektronski naslov info@marsdizajn.com. V tem primeru ponudnik pošlje kopijo pogodbe na elektronski naslov, naveden ob nakupu. Pogodba se hrani toliko časa, kot je potrebno za hrambo teh dokumentov v skladu z zakonodajo ali računovodskimi standardi. Pogodbe na www.marsdizajn.com/ se sklepajo samo v slovenskem jeziku.

Varnost nakupa
Ponudnik uporablja SSL certifikat, ki ga je izdala pooblaščena organizacija in je najprimernejše tehnološko sredstvo za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Zagotavlja vam 100% zaščito.
SSL je varnostni certifikat, ki šifrira vse podatke, ki se prenašajo med strežnikom oziroma spletno stranjo in obiskovalcem ter tako s šifriranjem zagotavlja varnost pretoka spletnih podatkov. V primeru, da podatke na poti prestreže spletni napadalec, torej niso za nobeno rabo, saj jih ne morejo dešifrirati. Posledično je varnost uporabe spletne strani, ki uporablja SSL certifikat, na veliko višji ravni. Spletno mesto, ki uporablja varnostni certifikat, prepoznate po naslovni vrstici, ki se začne z varnim HTTPS namesto klasičnega HTTP.

Poškodovane pošiljke
Če kupec ob prevzemu pošiljke s strani dostavne službe opazi, da je pošiljka ali fizično poškodovana, da manjka vsebina pošiljke, da je le ta uničena ali da pošiljka kaže znake odprtja, mora prijaviti o tem nemudoma, najbolje takoj po prevzemu oziroma najkasneje v 3 dneh od dostave, obvesti tako ponudnika kot dostavno službo. Kupec je nato dolžan izpolniti morebitne zahtevane obrazce in predložiti zahtevana dokazila (fotografije, opis reklamacije,…), ki so nujno potrebna za obravnavo reklamacije oziroma reklamacij dostavne službe. E-pošta za tovrstne reklamacije je info@marsdizajn.com.
Pravica kupca do odstopa od pogodbe
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec ali potrošnik pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka poslana do izteka zgoraj navedenega 14 dnevnega roka. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Kupec ne more uveljavljati povračila nastalih dodatnih stroškov, če se je izrecno odločil za drugačno pošiljko, kot je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja ponudnik. O odstopu od pogodbe kupec obvesti ponudnika po e-pošti na info@marsdizajn.com. Ponudnik kupcu potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe v najkrajšem možnem času. Rok za odstop od pogodbe o dobavi blaga začne teči z dnem, ko kupec blago prevzame.
Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

Vračilo blaga
V kolikor je kupec blago že prevzel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali s strani ponudnika pooblaščeni osebi za prevzem blaga, nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po tem, ko je ponudniku poslal blago. obvestilo, da odstopa od pogodbe, razen če ponudnik kupcu ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec blago vrne pravočasno, če ga odpošlje pred potekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec lahko blago vrne ponudniku: po pošti ali preko druge dostavne službe na naslov: Naziv: Elle 4, Sandra Korenika Marsetič s.p., Vegova ulica 8, 6000 Koper. Kupec nosi neposredne stroške vračila blaga.
Izjema: Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

Povračilo
Če kupec odstopi od pogodbe, mu bo ponudnik vrnil vsa prejeta plačila brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva prejema sporočila o odstopu od te pogodbe. Prejeta plačila ponudnik vrne kupcu s splačilno sredstvo, ki ga je kupec uporabil, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.
Izjema: Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).
Pogoji za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe
Blago mora kupec vrniti ponudniku nepoškodovano, nerabljeno in v nespremenjeni količini. Kupec lahko prejeti izdelek pregleda in preizkusi samo v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narava, lastnosti, delovanje izdelka) in kot je to običajno v trgovinah. Če je predmet vračila izdelek, kupljen v kompletu, je potrebno vrniti vse dele kompleta. Vračilo posameznih kosov kompleta ni dovoljeno. Do izročitve blaga ponudniku ali s strani ponudnika pooblaščeni osebi nosi kupec breme tveganja izgube, poškodovanja ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Priporočljivo je, da kupec blagu priloži kopijo računa za hitrejši in lažji postopek vračila.
Odstop od pogodbe in možnost vračila kupnine, poleg drugih primerov, ki so posebej navedeni v Zakonu o varstvu potrošnikov, ne velja za: nosilce zvoka in slike, če je kupec odprl varnostni pečat, za izdelke po naročilu (personalizirano). izdelki itd.) ali . za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo povezano z drugimi artikli. Odstop od pogodbe in možnost vračila nista mogoča v primeru, da je bila storitev energijske terapije ali svetovanja opravljena in v primeru nakupa spletnega programa, v kolikor je dostop do e-gradiva že opravljen. odklenjen ali le ta poslan naročniku po elektronski pošti.
Izjema: Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

Odgovornosti kupca
Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih (8) dneh od prejema. Kasnejših reklamacij glede podatkov na računu prodajalec ne upošteva. Prodajalec ne odgovarja za nadomestila v zvezi s spremembo menjalnih tečajev, za transakcije v tuji valuti, za nadomestila kupčeve banke, druge stroške, ki jih kupcu zaračuna izdajatelj kartice.

Varstvo osebnih podatkov
Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku teh podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov). ali GDPR) in konvencij Sveta Evrope (ETS) št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalne zakonodaje Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih Podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/09 in 19/15) itd.). Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja.
Vsi posredovani podatki so zaščiteni pred vdori tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s ponudnikom. Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Ponudnik se zelo trudi zagotoviti varnost osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom ali razkritjem. Ponudnik zaščite zagotavlja različne ukrepe in informacijske mehanizme, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne strani in varnost prenosa podatkov na njej.
Ponudnik ima na podlagi pisnega dovoljenja pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Ponudnik vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kupec se s sprejemom ponudbe strinja z uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, se lahko o tem izjasni ob prijavi.
Z registracijo in/ali oddajo naročila na spletni strani www.marsdizajn.com/ soglašate, da podjetje Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. lahko zbira osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in morebitne druge podatke, ki ste jih prostovoljno posredovali ponudniku) uporablja tudi za namene neposrednega trženja preko vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik.
Kot kupec morate ob registraciji in/ali oddaji naročila na spletni strani z oznako »Prijava na e-novice« izrecno podati soglasje za izvajanje neposrednega trženja preko e-pošte. V nasprotnem primeru kupec ne bo deležen neposrednega trženja preko elektronske pošte, niti ne bo vnaprej ustrezno obveščen o spletnih akcijah ponudnika.
Preklic soglasja: O možnosti preklica soglasja za izvajanje neposrednega trženja preko elektronske pošte boste ob vsakem elektronskem sporočilu ustrezno obveščeni.
Če osebnih podatkov ne posredujete, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more dobaviti izdelkov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.
V podjetju Naziv: Naziv: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. na podlagi Zakona ZEKom-1 (Zakon o elektronskih komunikacijah Republike Slovenije, uveljavljen na podlagi Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002) obveščamo naše stranke o naših izdelkih, storitvah in vsebini.
Kupec lahko tovrstno komunikacijo kadarkoli prekine preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali s pisno zahtevo na e-mail: info@.marsdizajn.com
Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa pogodbenim obdelovalcem, ki obdelujejo vaše zaupane podatke izključno v imenu ponudnika, v mejah pooblastil ponudnika (v pisni pogodbi ali drugem pravnem akt) in v skladu z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi ponudnik sodeluje, so:
Računovodski servis; odvetniške družbe in drugi izvajalci pravnega svetovanja, vzdrževalci IT sistemov, Ponudniki elektronske pošte, ponudniki plačilnih sistemov.
Ponudniki vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam.
Pogodbeni obdelovalci lahko osebne podatke obdelujejo le v okviru navodil upravljavca in osebnih podatkov ne smejo uporabljati za uresničevanje kakršnih koli osebnih interesov. Upravitelj in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države.
Osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani z zakonom določeno obdobje. Po poteku roka hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.
Vi nadzirate informacije, ki jih posredujete o sebi. Če se odločite, da svojih podatkov ne boste posredovali ponudniku, potem ne boste mogli dostopati do nekaterih mest ali funkcij na spletnem mestu. Če nam ne posredujete svojega naslova za dostavo, dostave ne bo mogoče izvesti.
V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate številne pravice. Te vključujejo pravico do obvestila, dostopa, pregleda, izbrisa in omejitve obdelave, prenosa, ugovora in pritožbe. Vse zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko kupec pisno naslovi na upravljavca, in sicer na info@marsdizajn.com. Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov. Vse zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko posameznik pisno naslovi na upravljavca, in sicer na: info@marsdizajn.com.

Ob sklenitvi pogodbe se kupec strinja s pravico avtorja (prodajalec) do objav izdelkov na spletnih straneh in družbenih omrežjih, saj gre pomemben del samopromocije, ki omogoča ustrezno oglaševanje in povečevanje obsega dela. Razumljivo, v kolikor naročnik izrecno in jasno (pisno) ne želi objave, potem se zavezujem, da take objave tudi ne bo.

Piškotki
To obvestilo je podano v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na uporabnikovem računalniku, pametnem telefonu ali drugi napravi.
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom in se ob obisku spletnega mesta prenesejo na uporabnikov računalnik, pametni telefon ali drugo napravo in se uporabljajo v brskalniku. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih, hitrejših in enostavnejših spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni uporabnikove preference in izkušnje, s čimer prihrani čas in naredi brskanje po spletu učinkovitejše in uporabniku prijaznejše. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom uporabnikovega brskalnika – po želji lahko omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.
Z izbrisom ali blokiranjem piškotkov spletno mesto ne bo delovalo pravilno ali tako učinkovito. Če uporabnik izbriše vse piškotke, njegove nastavitve ne bodo shranjene in bo ob vsakem obisku te spletne strani prejel obvestilo o piškotkih. Večina sodobnih spletnih brskalnikov omogoča uporabniku vpogled v vse shranjene piškotke in omogoča brisanje vseh ali posameznih piškotkov ter omogoča blokiranje ali dovolitev piškotkov za vse spletne strani ali posamezne izbrane spletne strani. Informacije o piškotkih se običajno nahajajo v razdelku »pomoč« spletnih brskalnikov.

Mladoletniki
Ponudnik vsem staršem in skrbnikom toplo priporoča, da svoje otroke in vzdrževane osebe naučijo varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na spletu. Mladoletne osebe ne smejo prenašati nobenih osebnih podatkov na spletne strani brez dovoljenja svojih staršev ali skrbnikov. Ponudnik ne bo nikoli zavestno zbiral osebnih podatkov od mladoletnih oseb.

Komunikacija
Trgovina www.marsdizajn.com bo kontaktirala uporabnika preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEPT in ZEKom-1.
Oglasna elektronska sporočila ponudnika bodo nedvoumno označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno viden, pogoji sodelovanja v njih pa bodo jasno opredeljeni za vse promocije in druge marketinške tehnike.
Uporabnik se lahko naroči na prejemanje e-novic in je tako obveščen o vseh akcijah in je obveščen o vseh Novicah ter se na enostaven način odjavi od prejemanja le-teh.

Avtorske pravice
Spletna trgovina www.marsdizajn.com/ in vse vsebine, objavljene na spletni strani in v spletni trgovini, so last in avtorske pravice podjetja Naziv: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. Uporaba in/ali kopiranje teh vsebin je prepovedano brez pisnega soglasja podjetja Naziv: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. ali prvotnega imetnika avtorskih pravic.

Omejitev odgovornosti
Naziv podjetja: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih na njegovem spletnem mestu. Prav tako se s skrbnostjo dobrega gospodarja trudi vsako naročilo temeljito pregledati in ga v celoti in brezhibno tudi izpolniti. Kljub temu lahko pride do situacij, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje obveznosti prodajalca, na katere prodajalec nima vpliva, jih ne more predvideti ali preprečiti in za katere ni in ne more biti odgovoren. V slednjem primeru bo ponudnik nemudoma, najkasneje pa v petih (5) delovnih dneh od odstopa od pogodbe, kupcu vrnil vsa morebitna že prejeta plačila.
Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Ponudnik ne nadzoruje povezanih spletnih mest in ni odgovoren za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami do njih, ali za kakršne koli spremembe ali posodobitve le-teh. Tudi če je določen izdelek ali storitev, predstavljena na drugi spletni strani, ki ni v lasti ponudnika, na spletni strani priporočena kot kakovostna, se to šteje le kot mnenje in ne more biti razlog za odgovornost ponudnika.
Pogoj uporabe spletnega mesta je zaveza obiskovalca spletnega mesta in podstrani spletnega mesta, da ga ne bo uporabljal za namene, ki so v teh splošnih pogojih ali v veljavni zakonodaji navedeni kot nezakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, ki bi lahko kakorkoli (p)škodovali spletno mesto. Hkrati ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov spletne strani. Prav tako ne smete pridobivati ali poskušati pridobiti kakršnega koli gradiva, besedila, večpredstavnosti ali podatkov na kakršen koli način, ki ga ponudnik izrecno pisno ne dovoli.
Obiskovalec spletnega mesta mora pri izpolnjevanju obrazcev in objavljanju komentarjev na spletnem mestu spoštovati pravila spoštljivega izražanja in strpnega dialoga. V primeru neprimernega izražanja, poskusa ali izvajanja (p)škodovanja spletne strani, ima ponudnik pravico obiskovalcu preprečiti nadaljnje sodelovanje, uporabo ali obisk spletne strani ali drugih povezanih storitev.
Pošiljanje promocijskih sporočil na e-naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno. Ponudnik si pridržuje pravico, da obiskovalce/uporabnike, ki kršijo splošne pogoje, brez predhodnega opozorila odstrani iz baze elektronskih naslovov, ki jo vodi podjetje.
Spletno mesto je vzpostavljeno z namenom predstavitve in prodaje storitev ali izdelkov ponudnika. Vsebine na spletni strani so informativnega značaja. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za točnost, popolnost in ažurnost objavljenih podatkov ter za morebitno škodo, ki bi uporabniku spletnega mesta nastala zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranjevanja vsebin na spletnem mestu brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice takih sprememb.
Niti ponudnik niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali v zvezi z obstojem, dostopom in/ali uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij, ki so na tem vsebovane. spletne strani, kot tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na tej spletni strani in/ali za morebitne napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili o možnosti nastanka takšne škode obveščeni.
V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in povezane grafike na spletnem mestu na voljo »takšni, kot so«, brez kakršnega koli jamstva, razen jamstev, ki so izrecno navedena na spletnem mestu.
V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ponudnik ni odgovoren za neposredno, posredno ali naključno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletne strani.
Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorskih in drugih pravic ms varstva intelektualne lastnine. S pisnim soglasjem lastnika jih je dovoljeno reproducirati izključno v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjena vsa opozorila o avtorskih ali drugih avtorskih pravicah.

Slike
Ponudnik se trudi zagotoviti najprimernejše slike za vse izdelke na spletnem mestu in se trudi, da med njegovo podobo in dejanskim izgledom izdelka v živo ne prihaja do estetskih razlik. Barvni odtenki na sliki lahko nekoliko odstopajo, kar ne predstavlja stvarne napake na izdelku, saj ne vpliva na njegovo specifičnost. Fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov (predvsem glede barvnega odstopanja) ali storitve (predvsem izvedbe le-teh). Ponudnik ne jamči za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine (besedilno ali slikovno gradivo). Slike so last ponudnika Ime: 4 Elle, Sandra Korenika Marsetič s.p. prepovedana pa je kakršna koli nepooblaščena reprodukcija ali uporaba brez predhodnega soglasja.
Spletno mesto www.marsdizajn.com je last Sandra Korenika Marsetič s.p., oziroma avtorja Mitja Marsetič (umetniško ime Axl Mars) in z njim tudi vse vsebine, logotipi, fotografije in ostala avdiovizualna ter tekstovna dela. Vsi omenjeni elementi so tako predmet intelektualne lastnine, s čimer Sandra Korenika Marsetič s.p., oziroma avtorja Mitja Marsetič (umetniško ime Axl Mars) imata edino pravico razpolaganja s pravicami do vseh vsebin na spletnem mestu. Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na spletnem mestu ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Sandra Korenika Marsetič s.p., oziroma avtorja Mitja Marsetič (umetniško ime Axl Mars) .

Reševanje sporov in pritožb
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Ponudnik se bo trudil vsako pripombo ali reklamacijo rešiti v najkrajšem možnem času, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, predvsem Zakona o varstvu potrošnikov.
Za te splošne pogoje se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.
Če ima uporabnik spletne trgovine pripombo ali pritožbo, jo lahko izrazi pisno na info@marsdizajn.com.
Obravnava pritožbe je zaupna. Ponudnik bo v najkrajšem možnem času oziroma v petih (5) delovnih dneh po prejemu pritožbe uporabniku potrdil, da je prejel pritožbo in ga obvestil o predvidenem roku za obravnavo le-te.
Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče v Kopru:
Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov SRPS je potrošnikom na voljo na tej povezavi.
Omenjena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembe Uredbe (ES) št. ) št. 2006/2004 in Direktivo 2009/22/ES.
Če se kateri koli del teh splošnih pogojev po veljavni zakonodaji ugotovi kot neveljaven ali neizvršljiv, se šteje, da je neveljavna ali neizvršljiva določba nadomeščena z veljavno, izvršljivo določbo, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek pa Splošnih pogojev ostanejo v veljavi.

Pomoč, dodatna vprašanja in kontakt
Za vsa vaša vprašanja vam je ponudnik na voljo preko elektronske pošte: info@marsdizajn.com, kontaktnega obrazca na spletni strani in telefonu 070 616 465
Splošni pogoji poslovanja veljajo od 23. 11. 2023.

Close filters
Products Price Filter
Product Theme
Product Styles
Product Size
Product categories
Products Search