Vračilo izdelkov

Poškodovane pošiljke
Če kupec ob prevzemu pošiljke s strani dostavne službe opazi, da je pošiljka ali fizično poškodovana, da manjka vsebina pošiljke, da je le ta uničena ali da pošiljka kaže znake odprtja, mora prijaviti o tem nemudoma, najbolje takoj po prevzemu oziroma najkasneje v 3 dneh od dostave, obvesti tako ponudnika kot dostavno službo. Kupec je nato dolžan izpolniti morebitne zahtevane obrazce in predložiti zahtevana dokazila (fotografije, opis reklamacije,…), ki so nujno potrebna za obravnavo reklamacije oziroma reklamacij dostavne službe. E-pošta za tovrstne reklamacije je info@marsdizajn.com.
Pravica kupca do odstopa od pogodbe
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec ali potrošnik pravico, da v 14 dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka poslana do izteka zgoraj navedenega 14 dnevnega roka. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Kupec ne more uveljavljati povračila nastalih dodatnih stroškov, če se je izrecno odločil za drugačno pošiljko, kot je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja ponudnik. O odstopu od pogodbe kupec obvesti ponudnika po e-pošti na info@marsdizajn.com. Ponudnik kupcu potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe v najkrajšem možnem času. Rok za odstop od pogodbe o dobavi blaga začne teči z dnem, ko kupec blago prevzame.
Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

Vračilo blaga
V kolikor je kupec blago že prevzel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali s strani ponudnika pooblaščeni osebi za prevzem blaga, nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po tem, ko je ponudniku poslal blago. obvestilo, da odstopa od pogodbe, razen če ponudnik kupcu ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec blago vrne pravočasno, če ga odpošlje pred potekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec lahko blago vrne ponudniku: po pošti ali preko druge dostavne službe na naslov: Naziv: Elle 4, Sandra Korenika Marsetič s.p., Vegova ulica 8, 6000 Koper. Kupec nosi neposredne stroške vračila blaga.
Izjema: Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

Povračilo
Če kupec odstopi od pogodbe, mu bo ponudnik vrnil vsa prejeta plačila brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva prejema sporočila o odstopu od te pogodbe. Prejeta plačila ponudnik vrne kupcu s splačilno sredstvo, ki ga je kupec uporabil, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.
Izjema: Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).
Pogoji za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe
Blago mora kupec vrniti ponudniku nepoškodovano, nerabljeno in v nespremenjeni količini. Kupec lahko prejeti izdelek pregleda in preizkusi samo v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narava, lastnosti, delovanje izdelka) in kot je to običajno v trgovinah. Če je predmet vračila izdelek, kupljen v kompletu, je potrebno vrniti vse dele kompleta. Vračilo posameznih kosov kompleta ni dovoljeno. Do izročitve blaga ponudniku ali s strani ponudnika pooblaščeni osebi nosi kupec breme tveganja izgube, poškodovanja ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Priporočljivo je, da kupec blagu priloži kopijo računa za hitrejši in lažji postopek vračila.
Odstop od pogodbe in možnost vračila kupnine, poleg drugih primerov, ki so posebej navedeni v Zakonu o varstvu potrošnikov, ne velja za: nosilce zvoka in slike, če je kupec odprl varnostni pečat, za izdelke po naročilu (personalizirano). izdelki itd.) ali . za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih naročnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam, za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo povezano z drugimi artikli. Odstop od pogodbe in možnost vračila nista mogoča v primeru, da je bila storitev energijske terapije ali svetovanja opravljena in v primeru nakupa spletnega programa, v kolikor je dostop do e-gradiva že opravljen. odklenjen ali le ta poslan naročniku po elektronski pošti.
Izjema: Portret oz. risba osebe/oseb je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

Close filters
Products Price Filter
Product Theme
Product Styles
Product Size
Product categories
Products Search